Cena projektovej dokumentácie a ostatných služieb je vždy kalkulovaná individuálne a odvíja sa najmä od veľkosti a
zložitosti budovy. Pri návšteve našej projekčnej kancelárie Vám radi vypracujeme presnú kalkuláciu ceny projektovej
dokumentácie a ostatných služieb.