Certifikát absolvovania odborného seminára Inštitútu pre energeticky pasívne domy, Bratislava :