Návrh  budov z prírodných stavebných materiálov
Súčasné vývojové trendy sú úzko späté s myšlienkami trvalo udržateľného rozvoja. Myslenie
stále väčšieho počtu ľudí silne ovplyvňuje ekológia a snaha o zachovanie pokiaľ je možné, čo
najčistejšieho prírodného prostredia. Čoraz väčší dôraz sa kladie na zdravotnú nezávadnosť
materiálov a na využívanie technológií a materiálov s čo najnižšou energetickou náročnosťou.
Uvedené myšlienky a nastupujúce tendencie viedli našu projekčnú kanceláriu k myšlienke využiť pri
výstavbe v čo najväčšej miere prírodné materiály zo zdrojov, ktoré poskytuje najbližšie okolie.
Príroda produkuje veľké množstvo surovín, ktoré je možné použiť vo výstavbe, veľakrát s veľmi
malou potrebou energie. Sú anorganického pôvodu : hlina alebo kameň, rastlinného pôvodu : drevo,
konope, ľan, korok, rákosie, slama, juta, bavlna, alebo živočíšneho pôvodu : ovčia vlna. Prírodné stavebné materiály svojimi
vlastnosťami navyše zapadajú do konceptu moderných nízkoenergetických a energeticky pasívnych domov.
V súčasnosti sa z pohľadu ceny, dostupnosti a energetickej náročnosti javí ako optimálne kombinácia drevostavby ako
nosnej konštrukcie a slamených balíkov ako tepelnoizolačnej vrstvy s náležitou ochranou proti poveternostným vplyvom
hlinenou omietkou, drevenou prevetrávanou fasádou a pod..
Naša projekčná kancelária ponúka vypracovanie projektovej dokumentácie budov s maximálnym využitím prírodných
materiálov a v rôznych energetických štandardoch ( nízkoenergetické alebo energeticky pasívne budovy ) podľa Vaších
predstáv.