Výpočet energetickej náročnosti budov výpočtovým programom PHPP 2007
Naša projekčná kancelária ponúka vykonanie výpočtu energetickej náročnosti budov
výpočtovým programom PHPP 2007 s možnosťou zapracovania zmien návrhu budov, resp.
vypracovnia variant stavebných a technických zmien pre dosiahnutie požadovanej energetickej
náročnosti budov.
Výpočtový program PHPP 2007 slúži pre efektívnu tvorbu koncepcie budovy so zreteľom na
celkovú energetickú náročnosť budovy. Program je jedným z najefektívnejších prostriedkov
používaných pri návrhu energeticky pasívnych, prípadne nízkoenergetických budov. Program je
založený na stacionárnej metóde energetickej bilancie príslušných ročných období, ktorá bola overená
pomocou dynamických kalibračných simulačných postupov. Program vďaka tomu prináša dostatočne presné výsledky.